Οι μελέτες που θα ανατεθούν με ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και θα χρηματοδοτηθούν από κονδύλια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που εξασφάλισε ο Δήμος Θεσσαλονίκης (περισσότερα…)
Διαβάστε περισσότερα