ΣΑΒΒΑΤΟ

8.00
Η MEGA ΠΑΡΕΑ

Ευχάριστες μουσικές επιλογές by djthessaloniki.gr

10.00
Η MEGA ΠΑΡΕΑ

Ευχάριστες μουσικές επιλογές by djthessaloniki.gr

12.00
Η MEGA ΠΑΡΕΑ

Ευχάριστες μουσικές επιλογές by djthessaloniki.gr

14.00
Η MEGA ΠΑΡΕΑ

Ευχάριστες μουσικές επιλογές by djthessaloniki.gr

16.00
Η MEGA ΠΑΡΕΑ

Ευχάριστες μουσικές επιλογές by djthessaloniki.gr

18.00
Η MEGA ΠΑΡΕΑ

Ευχάριστες μουσικές επιλογές by djthessaloniki.gr

20.00
Η MEGA ΠΑΡΕΑ

Ευχάριστες μουσικές επιλογές by djthessaloniki.gr

22.00
Η MEGA ΠΑΡΕΑ

Ευχάριστες μουσικές επιλογές by djthessaloniki.gr

00.00
ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ

τα τραγούδια των κολλητών