Όλο και πιο εξωστρεφής η ιταλική βιομηχανία του βιβλίου

Θετικά στοιχεία για την εξωστρέφεια της ιταλικής βιομηχανίας του βιβλίου παρουσίασε η Ιταλική Ένωση Εκδοτών (ΑΙΕ) στην έκθεση «Più libri più liberi» της Ρώμης, αποκαλύπτοντας ότι τα δικαιώματα για το 12% των νέων βιβλίων που εκδίδονται κάθε χρόνο στην Ιταλία πωλούνται και στο εξωτερικό, όταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2001 ήταν μόλις 4%. Αντίθετα, μεταξύ 2001 και 2020 καταγράφεται μείωση κατά 6% των ξένων βιβλίων, των οποίων τα δικαιώματα αγοράζονται στην Ιταλία.

Σύμφωνα με την ΑΙΕ, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η Ιταλία «είναι μια χώρα ιδιαίτερα ανοιχτή στην ξένη κουλτούρα και λογοτεχνία, μια χώρα που μεταφράζει συχνά, αλλά και που, με το πέρασμα των χρόνων, εξαρτάται λιγότερο από λογοτεχνικές συνεισφορές από το εξωτερικό».

Πάντως, οι «εισαγωγές» βιβλίων στην Ιταλία εξακολουθούν να είναι περισσότερες από τις «εξαγωγές», όμως η ψαλίδα σταδιακά κλείνει και η ΑΙΕ θεωρεί ότι μακροπρόθεσμα η κατάσταση θα εξισορροπηθεί. Ήδη μάλιστα σε κάποιες κατηγορίες, όπως τα παιδικά βιβλία, τα εικονογραφημένα έργα και τα μη λογοτεχνικά έργα, η κατάσταση έχει αντιστραφεί.

diastixo.gr

Related Posts