Ποιοι μπορούν να ταξιδέψουν από σήμερα στα νησιά και με τι έγγραφα

Συγκεκριμένα, η μετακίνηση θα επιτρέπεται για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις, οι οποίες από αύριο επαναλειτουργούν.

Όπως εξήγησε χθες ο υφυπουργός Πολιτικής προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, “Οι ανωτέρω μετακινήσεις επιτρέπονται εφόσον πρόκειται για αυτοαπασχολουμένους με έγγραφη δήλωση των ιδίων και εφόσον πρόκειται για εργαζομένους με έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη.

Στις ανωτέρω δηλώσεις/βεβαιώσεις υποχρεωτικά θα αναφέρονται:

α) Τα στοιχεία του αυτοαπασχολούμενου ή εργαζομένου, δηλαδή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και ΑΜΚΑ.

β) Ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιο πρόσφατου εντύπου που έχει συμπεριληφθεί ο εργαζόμενος και έχει υποβληθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (πχ είτε το Ε3 της πρόσληψής του είτε το Ε4 του συμπληρωματικού πίνακα ωραρίου είτε Ε8 των υπερωριών, Ε9 πρόσληψη ορισμένου χρόνου).

γ) Το είδος της επιχείρησης με τον αντίστοιχο ΚΑΔ στον οποίο ανήκει.

δ) Ο ΑΦΜ της επιχείρησης.

ε) Ο τόπος, το νησί εργασίας. Οι εν λόγω δηλώσεις/βεβαιώσεις αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση έκδοσης του εισιτηρίου και επιβίβασης στο πλοίο. Ο επιβάτης υποχρεούται να τις έχει συνεχώς μαζί του και να τις επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο. Ουδείς εργαζόμενος θα ταξιδέψει στα νησιά χωρίς τα παραπάνω έγγραφα” διευκρίνισε ο κ. Χαρδαλιάς.

source

Related Posts