Πλήρης απαλλαγή φόρου κληρονομιάς στους κοινούς λογαριασμούς

Με επιστολή της προς τις ελληνικές Αρχές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να αλλάξει τη νομοθεσία περί φόρου κληρονομιάς για τις καταθέσεις κοινών λογαριασμών τραπεζών και κοινά χαρτοφυλάκια.

Σύμφωνα με την Κομισιόν η Ελλάδα χορηγεί απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιάς για τους συνδικαιούχους των τραπεζικών καταθέσεων. Ωστόσο, περιορίζει την εξαίρεση αυτή μόνο σε εκείνους που κατέχουν από κοινού τραπεζικούς λογαριασμούς και αμοιβαία κεφάλαια που προσφέρονται από τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιάς δεν ισχύει για κοινές καταθέσεις εξωτερικού (joint account). Και αυτό καθώς ο νόμος προβλέπει ότι επιβάλλεται φόρος κληρονομιάς στην κινητή περιουσία που βρίσκεται στην αλλοδαπή και η οποία ανήκε σε έλληνα υπήκοο και κληρονομείται. Η απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιάς αφορά τραπεζική κατάθεση σε κοινό λογαριασμό μόνο ελληνικής τράπεζας.Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι κανόνες αυτοί παραβιάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων.

Η Κομισιόν έχει ήδη αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, προτρέποντάς την να τροποποιήσει τη νομοθεσία καθώς θεωρεί ότι οι κανόνες αυτοί υπονομεύουν την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων (άρθρο 63 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και άρθρο 40 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ).

Σύμφωνα με την επιστολή η Ελλάδα έχει δύο μήνες για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής και όπως δηλώνει κορυφαίος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών «είναι ένα θέμα που θα το δούμε με προσοχή».