Περιβαλλοντικό τέλος σε πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης

Το τέλος για τα πλαστικά ποτήρια στο σημείο πώλησης θα είναι αντίστοιχο με αυτό για την πλαστική σακούλα, ενώ εξετάζεται και η δημιουργία συστήματος εγγυοδοσίας για πλαστικές φιάλες ποτών, δηλαδή η επιστροφή τους στο κατάστημα όπου αγοράστηκαν με επιστροφή χρηματικού ποσού.

Περισσότερα εδώ

Related Posts