Παράταση των περιοριστικών μέτρων στο Δήμο Εορδαίας, στη Σιάτιστα και στον Κρόκο