Ξεκινά πλήρης απογραφή αποθεμάτων σε αυγά και αιγοπρόβειο κρέας

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατέθεσε την Πέμπτη 2 Απριλίου στη Βουλή τροπολογία η οποία προβλέπει πλήρης απογραφή των αποθεμάτων σε αιγοπρόβειο κρέας και αυγά.

Με την προτεινόμενη τροπολογία προβλέπεται η ένταξη των επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου κρέατος αιγοπροβάτων και αυγών, λιανικού εμπορίου κρέατος αιγοπροβάτων και αυγών και αποθηκών κρέατος αιγοπροβάτων και αυγών στην υποχρεωτική διαδικασία απογραφής αποθεμάτων, με στόχο την εξασφάλιση της επάρκειας αποθεμάτων των προαναφερθέντων προϊόντων.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η υποβολή στην οικεία αρμόδια αρχή στοιχείων αποθεμάτων στα εξής προϊόντα:

– κρέας αιγοπροβάτων

– αυγά των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης προϊόντων κρέατος αιγοπροβάτων (νωπών και κατεψυγμένων) και αυγών στην ελληνική επικράτεια, εντός προθεσμίας δύο ημερών από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν κατ’ ελάχιστο την ποσότητα των αποθεμάτων σε κιλά, την τοποθεσία αποθήκευσης των αποθεμάτων και ιδίως τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνία της επιχείρησης και τα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της.

Τα στοιχεία αυτά επικαιροποιούνται με δηλώσεις που υποβάλλονται εντός προθεσμίας 3 ημερών από την αρχική και κάθε επόμενη δήλωση.

Πηγή: AΠΕ/ΜΠΕ

Related Posts