Ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ MEGA και το ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ MEGA στα πλαίσια κοινωνικής ευθύνης είναι υπέρ οποιασδήποτε καμπάνιας έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους ακροατές μας και όσους ανθρώπους επιθυμούν να συμμετέχουν εθελοντικά για να βοηθήσουν συνανθρώπους μας.

Οφείλουμε επομένως να αναγνωρίζουμε την ευθύνη που μας αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.Σεβόμαστε τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο – την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής).