Η Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ

Από την 1η Φεβρουαρίου του 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι επισήμως χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση κυρώθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2020 και τέθηκε σε ισχύ στις 31 Ιανουαρίου 2020, τα μεσάνυκτα (ώρα κεντρικής Ευρώπης).

Η β’ φάση της διαδικασίας εξόδου περιλαμβάνει μεταβατική περίοδο ένδεκα μηνών, η οποία λήγει στις 31.12.2020.

Κατά την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να δεσμεύεται πλήρως από το κοινοτικό κεκτημένο, το δίκαιο της ΕΕ και τους κανόνες της Ενιαίας Αγοράς. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, δεν αλλάζει πρακτικά τίποτα για πολίτες και επιχειρήσεις.

Mάθε περισσότερα

Η προετοιμασία της Ελλάδας και της Ε.Ε. για το τέλος της μεταβατικής περιόδου

Τον Μάρτιο του 2020, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησαν νέες διαπραγματεύσεις για την μελλοντική τους συνεργασία.

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (σε επίπεδο ΕΕ) και τα κράτη-μέλη (σε εθνικό επίπεδο) ξεκίνησαν να προετοιμάζονται για την εφαρμογή των βασικών προνοιών της Συμφωνίας Αποχώρησης και για τις αλλαγές που θα προκύψουν στο τέλος της μεταβατικής περιόδου, είτε συνομολογηθεί συμφωνία μελλοντικών σχέσεων, είτε όχι (no deal).

Στις 24 Δεκεμβρίου 2020 επετεύχθη τελικώς συμφωνία μελλοντικών σχέσεων ΗΒ και ΕΕ (Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας).

Ωστόσο, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, την Ενιαία Αγορά και την τελωνειακή ένωση της ΕΕ θα δημιουργήσει αναπόφευκτα φραγμούς στο εμπόριο και στις διασυνοριακές συναλλαγές, που δεν υπάρχουν σήμερα.