Ερχονται αλλαγές στην Δημοτική Αστυνομία

Στην αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας,έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει πιο αποτελεσματική στις αρμοδιότητες της,σκοπεύει το Υπουργείο Εσωτερικών μετά το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.
Για να γίνει αυτό προχωρά σε μια σειρά από αλλαγές στις αρμοδιότητες,στη στελέχωση υπηρεσιών αλλά και στον τρόπο λειτουργίας τους.
Καταργούνται κάποιες αρμοδιότητες που δεν συνάδουν με τον ρόλο της Δημοτικής Αστυνομίας όπως η θεώρηση τιμοκαταλόγων των δωματίων των ξενοδοχείων.
Όσες παραμένουν διακρίνονται σε 3 επιμέρους κατηγορίες.Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει συνηθισμένες αρμοδιότητες όπως έλεγχος παράνομης στάθμευσης.
Η δεύτερη κατηγορία αφορά στην σωστή τήρηση των διατάξεων για την υπαίθρια διαφήμιση,τα τετράποδα ζώα συντροφιάς και το υπαίθριο εμπόριο και η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει πιο “σύνθετες” αρμοδιότητες όπως έλεγχος αδειοδότησης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ή τήρηση αντικαπνιστικής νομοθεσίας.