Δωρεάν βιβλία επιβίωσης σε ανάγκη, κρίση, καταστροφές

Ξένα δωρεάν βιβλία για προετοιμασία και επιβίωση σε δύσκολες περιπτώσεις
Η εποχή είναι τόσο δύσκολη που επιβάλλει να κατεβάσουμε ιδέες για να επιβιώσουμε.

Δωρεάν βιβλία επιβίωσης: General Survival

3 Day Emergency Preps
72 Hour Supplies
All Hazard Preparedness Workbook
Common Sense Guide To Being Prepared
Compact Survival Kit
Complete Worst Case Scenario
Disaster Handbook
Emergency Preparedness Checklist
Emergency Preparedness Manual
Emergency Supplies Checklist
FEMA – Are You Ready?
FRC Preparedness Handbook
How to Prepare for Any Disaster
LA Fire Department Emergency Preparedness
Mini Urban Survival Kit
National Security Emergencies
Ragnar’s Urban Survival
Surviving in the City

Δωρεάν βιβλία επιβίωσης: Communication

Bass Pro Shop Radio Guide
Best Buy FRS Radio Guide
Disaster Communications
Disaster Communications 2
Hams to the Rescue
How to Buy a Two Way Radio
Radio Amateur’s Handbook
Radio Info
Reconnecting After Disaster
Shortwave Radio 101
Shortwave Radio Handbook
Survival Communication 101
Survival Communications Primer

Δωρεάν βιβλία επιβίωσης: Cook Books

Belgian Cook Book
Cloud City Cookbook
Genesee Valley Cookbook
Kenton Cookbook
Modern Women of America Cookbook
Most For Your Money
Native American Health Recipes
Pleasantville Cook Book
Riverside Recipe Book
Second Parish Cookbook
Vegetarian Cook Book
Westminster Cook Book

Δωρεάν βιβλία επιβίωσης: Cooking Methods

Base Camp Trail Stove
Bush Fungus Stove
Double Drum Sawdust Stove
Emergency Bread
Food Bucket Stove
Rocket Stove
Sawdust Burning Stove

Δωρεάν βιβλία επιβίωσης: Energy, Fire, Light

Biodiesel Safety
Bow Drill
Cheat Solar Power
Choosing a Back Up Generator
Emergency Power Options
Fighting Fire
Fire by Can
Generator Sizing WP
Getting Started In Solar
Homemade Windmills
How Much Is Enough
Making Charcoal
Power Outage Checklist
Solar Power
Solar Water Heater
SunWize RVkits specsheet
Tinder Fungus
Water Proof Matches

Δωρεάν βιβλία επιβίωσης: Food and Storage

3 Month Supply Of Food
Emergency Food and Water
Emergency Food for Babies
Emergency Preparedness Food
Family Food Storage
Food Storage for 1 Year
Food Storage for Survival
Food Storage Guide
Food Storage in the Home
Food Storage and Rodents
Get Ready Now
Grain Dehuller
Grain Thresher
Grains And Legumes
Growing and Harvesting Wheat
Hand Operated Winnower
Improvised Grain Mill
Keeping Food Safe to Eat
Mylar Bag Sealing Methods
One Year Emergency Food Supply
Peddle Operated Grain Mill
Plant Identification
Preserving Vegetables
Shelf Life of Food Storage
Stocking Food
Stocking For Small Spaces
Storage of Wheat
Survival Food Storage
TACDA Emergency Food and Water
Vacuum Packing Seed

Δωρεάν βιβλία επιβίωσης: Gardening

A Better Way to Gardening
Amateur Garden
Building a Hydroponic Garden
Container Gardening 1
Container Gardening 2
Container Gardening Vegetables
Growing Container Vegetables
Growing Mini Gardens
Growing Sweet Corn
Growing Vegetables at Home
Growing Vegetables Basics
Growing Vegetables from Seed
Growing Vegetables in Containers
Keeping Food Safe in an Emergency
NC State – Growing Vegetables
NC State – Home Vegetables
Raised Bed Gardening
Short Season Vegetable Gardening
SM Space Gardening
Small Plastic Greenhouses
Start a Small Garden
Start a Vegetable Garden
Start Garden Transplants
Vegetable Gardening Encyclopedia

Δωρεάν βιβλία επιβίωσης: Health, Medical, Sanitation

Animal Bites First Aid
Base Campe Hygiene and Health
Blisters First Aid
Burns First Aid
CPR Instructions
Diabetes Disaster Guidelines
Edible Medicinal Plants
Emergency War Surgery
First Aid For Soldiers
Isolation Planning
Mass Casualty Planning
Medical Emergencies
Medical NBC Battlebook
Survival Medicine
Survival Wilderness Medicine
Using Safe Burial Practices
Wilderness Med Kit

Δωρεάν βιβλία επιβίωσης: Nuclear, Biological, Chemical

CBR Nuclear War Survival
Chemical Emergencies
EMP Commission 7MB
EMP Executive Report
Fallout Protection
FEMA CBR Nuclear War Survival
FEMA Nuclear Survival
Nuclear War Survival Skills
Nuclear Weapons Effects
Radiological Defense Preparedness
SM-12f Home Fallout Shelter
Threat to U.S. from an EMP Attack
What if Nuclear War is Imminent

Δωρεάν βιβλία επιβίωσης: Official Manuals

Canada CD Notebook
Canada CD Operations
Canada CD Public Information
FM 3-06 Urban Combat
FM 3-3-1 Nuclear Contamination
FM 3-4 NBC Protection
FM 3-5 NBC Decontamination
FM 3-9 Chemical/Biological
FM 3-11-4 Mulitiservice Tactics
FM 4-02 Nuclear Casualties
FM 4-25-11
FM 5-20 Camouflage
FM 7 NBC Field Handbook
FM 8-50 Bandaging
FM 8-284 Treatment of Casualties
FM 21-10 Field Hygeine
FM 21-11 First Aid for Soldiers
FM 21-75 Combat Skills
FM 21-76 Survival Manual
FM 21-150 Combatives
FM 90-10-1 Combat
US Army Dairy
United States Marine Survival
US Marine Corps MCRP 3-02F
US Marine Corps MSVX.02.01

Δωρεάν βιβλία επιβίωσης: Self Defense, Weapons

Choosing a Weapon
Citizen’s Homeland Defense Guide I
Citizen’s Homeland Defense Guide II
FN High Capacity 45
G&A SR9
Glock Versus M1911
Homeland Defense 45
Military Operations On Urbanized Terrain
Smith & Wesson Sigma SW9VE
Springfield XD Review
Ruger SR9
Stag Review
Survival Guns
Survival Weapons
Tactical Ready Guide

Δωρεάν βιβλία επιβίωσης: Shelter

Basement Shelter
Build a Fallout Shelter
Build a Shelter
Home Shelter Above Ground
Home Shelter Outside Concrete
Shelter Management Handbook
Shelters
Survival Wilderness Shelter Types
Taking Shelter
Wilderness Shelter Types

Δωρεάν βιβλία επιβίωσης: Water

Emergency Disinfection of Water
Emergency Water Purification
Priming the Berkey Filter
Purification Of Water On A Small_Scale
Purify Water in an Emergency
Solar Photovotaics
Solar Water Heater
Water Survival Course
Water Treatment
Wind Machine for Pumping Water

Δωρεάν βιβλία επιβίωσης: Miscellaneous

Art and Science of Dumpster Diving
BOB Survival Kit
Bug Out Bag
Bug Out Vehicle Basics
Desert Survival
Earthquake Preparedness Guide
Earthquake Tips
Get Out Of Dodge
Handbook of Knots and Splices
How to Avoid Getting Lost
How To Find Your Way
Knots For Camping Climbing Utility
Pioneering Knots and Lashings
Poisonous Plants
Wilderness Survival Techniques
Winter Survival
Winter Survival In Your Car

Πηγή: http://urbansurvivalsite.com/ebooks

Τα βιβλία είναι μόνο για ενημέρωση και η ιστοσελίδα δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους.