Αποκλειστικό: Έρχεται το S.P.O.C στην Αστυνομία από 1η Μαρτίου – Είναι επίσημο

Έναρξη επιχειρησιακής λειτουργίας Ενιαίου Κέντρου Ανταλλαγής Πληροφοριών της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

Σε επιχειρησιακή λειτουργία τίθεται από την 1η Μαρτίου 2021 το Ενιαίο Κέντρο Ανταλλαγής Πληροφοριών (Single Point of Contact – SPOC) της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βασίστηκε στις βέλτιστες πρακτικές, που καταρτίστηκαν με πρωτοβουλία της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια της τελευταίας Προεδρίας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το Ενιαίο Κέντρο Ανταλλαγής Πληροφοριών Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας λειτουργεί σε 24ωρη βάση και αποτελεί το σημείο επαφής αναφορικά με υποθέσεις διεθνούς επιχειρησιακής αστυνομικής συνεργασίας, περιλαμβάνοντας το σύνολο των θεσμοθετημένων διεθνών και ευρωπαϊκών κόμβων επικοινωνίας της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.


Με τη δημιουργία του S.P.O.C., η σημαντικότερη αλλαγή είναι η συγχώνευση των τριών επιχειρησιακών κέντρων που λειτουργούν αυτή τη στιγμή (SIRENE, INTERPOL, EUROPOL), σε ένα κοινό – ενιαίο Επιχειρησιακό Κέντρο συμβάλλοντας στην αμεσότερη και περιεκτικότερη ανταλλαγή πληροφοριών.

Στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό των Τμημάτων SIRENE, INTERPOL και EUROPOL της Διεύθυνσης, καθώς και από στελέχη του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), των Τελωνειακών Αρχών και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, υπό την επίβλεψη δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών.
Το Ενιαίο Κέντρο Ανταλλαγής Πληροφοριών, τίθεται στη διάθεση όλων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και των λοιπών Αρχών του εσωτερικού και του εξωτερικού, κατευθύνει και συντονίζει τις αρμόδιες εθνικές Αρχές στον τομέα της διαχείρισης θεμάτων διεθνούς αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, αναβαθμίζοντας έτσι τις δυνατότητές και την αποτελεσματικότητά τους.
Η Ελληνική Αστυνομία, με τη δημιουργία του S.P.O.C., εναρμονίζεται με τις νέες ευρωπαϊκές κατευθύνσεις στην πρόληψη και καταστολή του διεθνικού – διασυνοριακού εγκλήματος σε αγαστή συνεργασία με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα.

Όλγα Νεράντζη

Related Posts