Αποκλεισμός αρχαιολόγων από την ξενάγηση και προσφυγή στο ΣτΕ

Δελτίο τύπου από ομάδα φοιτητών και αποφοίτων Ιστορικών-Αρχαιολογικών τμημάτων  ΕΚΠΑ-ΑΠΘ

Τον Δεκέμβριο του 2019 συστάθηκε η ομάδα μας από φοιτητές και αποφοίτους
των Σχολών Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με την
συμπαράσταση των καθηγητών των Σχολών μας. Πρόκειται για ομάδα ανεξάρτητη,
που δεν συνδέεται με κομματικές παρατάξεις και η οποία δημιουργήθηκε με
μοναδικό στόχο την επανέναρξη των δίμηνων ταχύρρυθμων σεμιναρίων, που
απευθύνονταν στους αποφοίτους των σχολών μας και μας έδιναν την άδεια του
ξεναγού: το δικαίωμα να ξεναγούμε στη χώρα μας διότι πληρούμε –και με το
παραπάνω- όλες τις προϋποθέσεις, για να προβάλλουμε τον πολιτισμό μας.

Σήμερα η ομάδα μας αριθμεί περί τα 1450 μέλη από πανεπιστήμια όλης της
χώρας, όλοι πτυχιούχοι ή φοιτητές (BA, MA, PHD) των ανωτέρω σχολών.

Το 2012 ψηφίστηκε ο Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) που προέβλεπε την διεξαγωγή
ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης δίμηνης διάρκειας στο επάγγελμα του
ξεναγού για αποφοίτους Τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και
Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας
Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και
Εθνολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων πανεπιστημίων της
αλλοδαπής. Πράγματι, το πρόγραμμα και η δίμηνη διάρκεια των σχετικών
σεμιναρίων καταρτίστηκαν το ίδιο έτος με Κοινή Υπουργική Απόφαση
(20-12-2012) από τα Υπουργεία Τουρισμού, Πολιτισμού και Παιδείας.

Η διεξαγωγή των ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης ξεκίνησε το 2013 και
συνεχίστηκε απρόσκοπτα έως το 2016. Με την ολοκλήρωσή τους δινόταν στους
συμμετέχοντες η άδεια άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού, σε ισότιμη βάση
με τους αποφοίτους των λοιπών σχολών ξεναγών, βάζοντας τέλος στην αγωνία
για επαγγελματική αποκατάσταση πολλών αποφοίτων των παραπάνω Τμημάτων.

Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή του Ν.4093/2012 σε καμία περίπτωση δεν
απαγόρευε την παράλληλη ύπαρξη των Σχολών Ξεναγών, αν και η λειτουργία τους
είχε ανασταλεί από το 2010 έως το 2017.

Το 2017 το Υπουργείο Τουρισμού “πάγωσε” αναιτιολόγητα τη διοργάνωση των
δίμηνων προγραμμάτων κατάρτισης για το επάγγελμα του ξεναγού, αν και βάσει
του Ν.4093/2012 υποχρεούται να τα πραγματοποιεί τουλάχιστον τρεις φορές το
χρόνο και αποφάσισε το ίδιο έτος την επαναλειτουργία της Σχολής Ξεναγών. Τα
ταχύρρυθμα προγράμματα κατάρτισης για το επάγγελμα του ξεναγού και η
επαναλειτουργία της Σχολής Ξεναγών είναι δύο ζητήματα που δεν συνδέονται. Η
επαναλειτουργία των Σχολών Ξεναγών δεν πρέπει επ΄ουδενί να αποτελεί
ανασταλτικό παράγοντα για τη πραγματοποίηση των ταχύρρυθμων προγραμμάτων,
ενώ η παράλληλη λειτουργία και των δυο προγραμμάτων θα κάλυπτε την τεράστια
ζήτηση για ξεναγούς στην Ελλάδα.

Μέσω των δίμηνων προγραμμάτων λάμβαναν κάθε χρόνο την άδεια του ξεναγού
τουλάχιστον 120 απόφοιτοι Iστορικών-Aρχαιολογικών και άλλων συναφών
Τμημάτων. Σήμερα, μετά την αναστολή των εν λόγω προγραμμάτων, ο αριθμός
αυτός μειώνεται δραματικά, καθώς στις Σχολές Ξεναγών εισάγεται κάθε χρόνο
μόνο ένα 30%  πτυχιούχων ΑΕΙ, όχι μόνο από Τμήματα Ιστορίας, Αρχαιολογίας
και συναφή αλλά από όλες τις σχολές της ημεδαπής και αναγνωρισμένες της
αλλοδαπής. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2017, όταν άνοιξε ξανά η σχολή
ξεναγών της Αθήνας, από τους 37 επιτυχόντες της σχολής μόνο οι 4 ήταν
απόφοιτοι Ιστορικών – Αρχαιολογικών Τμημάτων!

Μάλιστα, όσοι απόφοιτοι Ιστορικών – Αρχαιολογικών και συναφών Τμημάτων
καταφέρουν να εισαχθούν στη Σχολή Ξεναγών, είναι αναγκασμένοι να
ολοκληρώσουν τον υποχρεωτικό διετή κύκλο σπουδών, παρά το γεγονός ότι έχουν
επαρκέστατο γνωστικό υπόβαθρο στην Ιστορία, την Αρχαιολογία, την ελληνική
και ευρωπαϊκή τέχνη και πολιτισμό, κ.ά. ήδη από τις προπτυχιακές τους
σπουδές και μολονότι απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των μαθημάτων της
σχολής ξεναγών (ΦΕΚ 2532/Β /2017, αρ. 12). Παράλληλα, το κόστος της διετούς
διαμονής σε πόλεις όπου βρίσκονται οι Σχολές Ξεναγών (Αθήνα και
Θεσσαλονίκη) είναι υψηλό για έναν απόφοιτο ΑΕΙ, ο οποίος αναγκάζεται να
μετοικήσει για τη δια ζώσης παρακολούθηση των μαθημάτων της Σχολής.
Αντίθετα, το κόστος παρακολούθησης των δίμηνων προγραμμάτων κατάρτισης στο
επάγγελμα του ξεναγού είναι χαμηλό και τα έξοδα διαμονής των φοιτητών
ελάχιστα.

Ως γνωστόν, η ανεργία πλήττει σκληρά τους κλάδους των ιστορικών,
αρχαιολογικών, πολιτισμικών και εν γένει των ανθρωπιστικών επιστημών διότι
ο κύριος φορέας απασχόλησης των αποφοίτων, που θα έπρεπε να είναι το
Δημόσιο, αδυνατεί να τους απορροφήσει. Αυτός είναι ο λόγος που ζητούμε να
μας δοθεί η δυνατότητα να ασκήσουμε ελεύθερο επάγγελμα στον τομέα του
τουρισμού.

Είμαστε όλοι επιστήμονες, που σπουδάσαμε επί τέσσερα χρόνια, με έξοδα του
κράτους και των οικογενειών μας, και αποτελούμε ένα σημαντικό και
-δυστυχώς- αναξιοποίητο δυναμικό στον νευραλγικό τομέα του ελληνικού
πολιτισμού και τουρισμού, ο οποίος, άλλωστε έχει δυνατότητα αλλά και ανάγκη
ενδυνάμωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε μια χώρα, όπως η Ελλάδα, με τον
τεράστιο πολιτισμικό πλούτο, που αποτελεί πόλο έλξης τουριστών που
υπερβαίνουν τα 30 εκατομμύρια ετησίως, επισήμως οι απασχολούμενοι ξεναγοί
είναι 575, βάσει των πιο πρόσφατων στοιχείων του μητρώου ξεναγών του Υπ.
Τουρισμού (στοιχεία Ιουνίου 2019).

Ως εκ περισσού, αναφέρουμε ότι τα πανεπιστημιακά πτυχία που κατέχουμε μας
δίνουν τη δυνατότητα να  ανταποκριθούμε άριστα στις απαιτήσεις του
επαγγέλματος του ξεναγού, δεδομένου ότι μας εξασφαλίζουν και με το παραπάνω
το ακαδημαϊκό υπόβαθρο που απαιτείται. Η δίμηνη ταχύρρυθμη κατάρτιση, σε
τεχνικά κυρίως και όχι επιστημονικά θέματα, κρίνεται, βάσει του Ν.4093/2012
επαρκής για την απόκτηση της άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος.

Συμπαραστάτες στην προσπάθειά μας έχουμε τους διδάσκοντες του Τμήματος
Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για τους λόγους αυτούς ζητούμε την ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4093/2012 και την
επανέναρξη των ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης στο επάγγελμα του
ξεναγού για αποφοίτους Ιστορίας-Αρχαιολογίας και συναφών Τμημάτων.

Στις αρχές του 2020 επιδιώξαμε συνάντηση με τον υπουργό και τον υφυπουργό
Τουρισμού. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εντός του Φεβρουαρίου 2020, με
παρόντες τους κυρίους Θεοχάρη και Κόνσολα. Τότε λάβαμε διαβεβαιώσεις από
τους παρισταμένους ότι το ζήτημά μας θα διευθετηθεί με τη ψήφιση του νέου
νομοσχεδίου, το οποίο επρόκειτο να κατατεθεί στη Βουλή εντός του Μαΐου του
ιδίου έτους. Αλγεινή εντύπωση μας προκάλεσε το γεγονός ότι καμία μέριμνα
δεν υπήρξε τον Μάιο του 2020 για την επανέναρξη των σεμιναρίων μας, όταν
πλέον κατατέθηκε και υπερψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου
Τουρισμού. Και ενώ ο νόμος 4093/2012 συνεχίζει να είναι σε ισχύ, το
Υπουργείο αρνείται πεισματικά να τον εφαρμόσει και αφήνει στην ανεργία
χιλιάδες πτυχιούχους επιστήμονες -συναδέλφους, ανοίγοντας νέες σχολές
ξεναγών -που απευθύνονται κυρίως σε ΔΕ αποφοίτους- και αδιαφορώντας πλήρως
για τους αποφοίτους ανθρωπιστικών σπουδών.

Οι ανάγκες για ξεναγούς στην αγορά εργασίας δεν καλύπτονται σε καμία
περίπτωση με τη λειτουργία των νέων ΔΕ σχολών. Η παράλληλη λειτουργία των
σχολών ξεναγών και των σεμιναρίων θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες στην
τουριστική αγορά εργασίας και να καταπολεμήσουν το φαινόμενο της παράνομης
ξενάγησης στη χώρα μας.

Στις 6 Νοεμβρίου του 2020, τα μέλη της ομάδας μας προσέφυγαν στο Συμβούλιο
της Επικρατείας για τη νομική πλέον διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας,
ζητώντας από το ανώτατο δικαστικό όργανο το αυτονόητο: την εφαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας για την επανέναρξη των ταχύρρυθμων σεμιναρίων μας.

Στην παρούσα φάση ζητάμε να δημοσιοποιήσουμε το ζήτημά μας. Η δική σας
συμβολή στην προσπάθειά μας είναι σημαντική. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε
θερμά τον ραδιοφωνικό σας σταθμό να δεχτεί ένα μέλος από την ομάδα μας να
μιλήσει σε ενημερωτική εκπομπή, ώστε να γνωστοποιήσουμε στο ευρύ κοινό το
δίκαιο αίτημά μας για την εφαρμογή του νόμου 4093/2012.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν
διευκρινίσεις.

Με τιμή,

Η ομάδα φοιτητών και αποφοίτων Ιστορικών-Αρχαιολογικών τμημάτων  ΕΚΠΑ-ΑΠΘ

Related Posts